• building

    “汪洋主席经常上线”

    高达看到少主对于相关海盗的问题连思考都不用思考,就得出相关结论,而且他初次面对海盗,就比以前的大老爷还沉着冷静,敢于主动出击,马上对他刮目相看路遥一脸怜悯的看着凌啸,心想这孩子都魔障了吧,成不了武者有....
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ..30 >